Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Bijacovce

7. 4. 2011
 

Rímskokatolícky farský kostol Všetkých svätých v Bijacovciach, je jednoloďový, pôvodne románsky, ďalej ranogotický, poprípade románsko-gotický, respektíve goticky prestavaný a zbarokizovaný. Jeho začiatok sa datuje do 50.-.60. rokov 13. storočia, bezprostredne do doby po tatárskom vpáde (1241).
Za staviteľov sú považovaní v tom čase prisťahovaní kolonisti – Nemci.
Významné, výrazné a zároveň dôstojné miesto pre stavbu Božieho chrámu poskytol Bijacovský vŕšok.
Kostol nebol postavený naraz. Na začiatku to bola iba murovaná svätyňa v románskom slohu. V 14. storočí k nej bola pristavaná loď s vežou. O ďalších sto rokov (1402), bol kostol prestavaný. Ďalšie rekonštrukčné práce na kostole boli vykonané v 17. a viackrát v 19. storočí. Pôdorys kostola tvorí tvar latinského kríža. Pozdĺžne rameno, v smere východ-západ, tvorené symetrálou svätyne, lode a veže, je dlhé 25 metrov. Priečne rameno, tvorené priečnou symetrálou lode, má 11 metrov. K severnej vonkajšej stene svätyne bola pripojená ešte sakristia a k južnej stene lode predsieň (babinec). Architektonický výzor južného priečelia kostola originálnym spôsobom dotvárajú maľované slnečné hodiny s nápisom: UNA + HARUM + ULTIMA+ UTINAM + SECUNDA + ECLLESIA RENOVATA ANNO DOMINI + 1965, 1993, 2000.

Nástenné maľby Podľa odborných výskumov a prieskumných sond sa v bijacovskom kostole nachádzalo niekoľko kompozičných celkov nástenných malieb vo viacerých radoch a vrstvách. V súčasnosti sú zachované a teda viditeľné dva fragmenty pochádzajúce pravdepodobne z jedného slohového obdobia okolo roku 1400. Ide o tzv. cyklus apoštolov (svätcov) a ladislavovskú legendu.

 

Sakrálny mobiliár Tieto predmety, aj keď sú hnuteľného charakteru, majú svoje pevné a stále miesto, zbytočne sa nepresúvajú, s výnimkou rekonštrukčných prác. Najväčšími prvkami sakrálneho mobiliáru sú oltáre. Dominantné miesto a úlohu zastáva tzv. hlavný oltár. Nový hlavný oltár do obnoveného kostola zadovážili v roku 1880 z tirolskej dielne. Bol zhotovený v pseudogotickom slohu.

Kaplica svätých Kozmu a Damiána Je postavená v bezprostrednej blízkosti kostola Všetkých svätých. Ide bezpochyby o najstarší architektonický objekt v obci a jeden z najstarších sakrálnych architektonických objektov na Spiši. Vznik kaplnky sa datuje do prvej polovice 13. storočia. Je označovaná za pôvodnú románsku rotundu.
 

www.bijacovce.ocu.sk

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.