Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Kameňany

 

Kostol postavil niekedy v prvej polovici 13. storočia ako pomerne veľkú stavbu s obdĺžnikovou loďou a vysokou polkruhovou apsidou. Svedčí to o význame a bohatstve Kamenian v stredoveku, čo potvrdzovalo aj založenie františkánskeho kláštora, ktorého poloha však nie je známa (zanikol v 15. storočí).
Prvé úpravy sa udiali už v 14. storočí, čoho dôkazom je gotický portál v apside. Niekedy začiatkom druhej polovice 14. storočia bol interiér kostola vyzdobený hodnotnými freskami.
Od roku 1594 patrí kostol do protestantom - evanjelikom, ktorí si ho následne okrem potrebných opráv aj prispôsobovali svojim liturgickým potrebám. Už v roku 1603 k južnej strane lode pred vstupným portálom pristavali murovanú vežu s drevenou nadstavbou a plochý drevený strop lode nahradili valenou klenbou.
V roku 1785 dostavali typický prvok protestantských chrámov - tribúnu a okolo roku 1800 pri kostole postavili neskorobarokovú murovanú zvonicu.
Reštaurátorský prieskum zameraný na zistenie freskovej výzdoby sa uskutočnil v roku 1952 a potom aj v druhej polovici 70. rokov minulého storočia.

- Tvar apsidy nevylučuje možnosť, že pôvodne išlo o staršiu rotundu, ktorú na dnešný kostol rozšírili v 13. storočí. Románske rotundy nájdeme v susedných obciach Šivetice a Prihradzany. Spolu s románskym kostolíkom v neďalekom Rákoši tak všetky tieto stavby tvoria akúsi hornogemerskú "Románsku cestu".
- Zo stredovekých prvkov sa v kostole zachovalo odhalené kamenné murivo, gotické okienko na južnej strane apsidy a jednoduchý gotický portál v západnej stene lode. V podkrovnom priestore sa nachádzajú zvyšky románskych okien.
- Fresky sa zachovali v podkrovnom priestore nad nižšou barokovou klenbou a odkryli ich aj apside a na severnej stene lode. Ide o veľmi kvalitné dielo skúseného majstra, ktoré v regióne nemá obdobu. V apside boli odkryté monumentálne maľby zobrazujúce v nadživotnej veľkosti pravdepodobne uhorských kráľov sv. Štefana a sv. Ladislava.
- V blízkosti dediny stál bebekovský hrad "castrum Kevy", pod ktorým vznikla neskôr obec Rákoš.

http://www.apsida.sk/c/3192/kamenany

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.