Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Štítnik

10. 4. 2011
 

Kostol začali stavať Četnekyovci (páni zo Štítnika), jedna z vetiev Bebekovcov, pred rokom 1335 ako veľkoryso riešenú trojloďovú baziliku na mieste staršieho kostola. Mala odrážať bohatstvo a moc rodu a svojou monumentálnosťou sa chcela minimálne vyrovnať rodovému kostolu Bebekovcov v neďalekom Plešivci.
Na pomerne krátke trojlodie nadväzovalo presbytérium dnes neznámeho tvaru, keďže v rámci rozsiahlej prestavby v druhej polovici 15. storočia ho nahradili súčasnou polygonálne ukončenou svätyňou, ktorá má oproti nemu približne dvojnásobnú dĺžku. K novej svätyni z južnej strany pristavali kaplnku a zo severu podobne riešený priestor, ktorý napojili na staršiu sakristiu. Monumentálnosť interiéru trojlodia umocnili zvýšením múrov hlavnej lode, ktorá tak dosiahla dvojnásobnú výšku oproti bočným lodiam. Rozsiahlu prestavbu zakončili zaklenutím hlavnej lode, presbytéria i južnej kaplnky neskorogotickou sieťovou klenbou.
Začiatkom 16. storočia pristavali k západnému priečeliu baziliky mohutnú vežu, ktorú v roku 1740 ešte zvýšili drevenou nadstavbou a typicky barokovo tvarovanou drevenou strechou. To už kostol slúžil evanjelikom, ktorí ho prevzali počas reformácie v polovici 16. storočia.
Fresková výzdoba kostola predstavuje najrozsiahlejšiu zachovanú ukážku stredovekej nástennej maľby na Slovensku a vznikla v priebehu 14. a 15. storočia. Najstaršie maľby na severnej strane presbytéria datujeme do obdobia okolo roku 1350. Ďalšie maľby pribudli koncom 14. storočia (severná stena trojlodia), v druhej štvrtine 15. storočia (južná stena trojlodia) a koncom 15. storočia (samostatné obrazy v interiéri lode).
Fresky objavili až v rokoch 1908 - 1909, počas rozsiahlej obnovy kostola (1899 - 1908), na ktorú nadviazala jej druhá etapa v rokoch 1909 - 1914. Opravy a ďalšie práce sa realizovali aj od 50. rokoch 20. storočia.

Zaujímavosti
- Kostol so svojou freskovou výzdobou predstavuje najhodnotnejšiu pamiatku svojho druhu v regióne Gemer a patrí aj k najvzácnejším ukážkam stredovekého sakrálneho umenia u nás. Fresky zaberajú plochu 180 - 200 štvorcových metrov, na odkrytie navyše čakajú ďalšie plochy v interiéri, čo dáva reálnu nádej na rozšírenie súboru doteraz známych nástenných malieb.
- Bazilika má zaujímavú siluetu vysokého a krátkeho trojlodia, na ktoré nadväzuje presbytérium dlhšie ako priestor hlavnej lode. Dotvára ju mohutná západná veža s charakteristickou barokovou strechou.
- Kostol, vzhľadom na význam Štítnika a písomné zmienky o obci už v roku 1243, postavili na mieste staršej stavby. Podľa niektorých odborníkov je jeho zvyškom súčasná sakristia na severnej strane, pričom mal mať podobu jednoloďového kostola s kvadratickým presbytériom zaklenutým dvoma poľami krížovej klenby.
- Interiér kostola bol vyzdobený v niekoľkých etapách, pričom staršie maľby boli často premaľované novými. Preto tu nájdeme niektoré motívy viackrát zopakované, keďže boli súčasťou samostatných cyklov.
- Najstaršie maľby z obdobia okolo roku 1350 nájdeme na severnej strane presbytéria. Ide o pašiový cyklus, zobrazujúci Krista od vstupu do Jeruzalema až po výjavy krížovej cesty. Súčasťou týchto malieb je aj na Slovensku unikátne zobrazenie Smrti ako jazdca na bielom koni cválajúcej ku skupinke ľudí. Tieto fresky súvisia s tvorbou talianskeho majstra z Plešivca.
- Do konca 14. storočia datujeme maľby na severnej stene trojlodia, ktorých autor bol predstaviteľom gemerského nástenného maliarstva ovplyvneného severotalianskymi školami. Namaľoval tu mariánsko-christologický cyklus. Okrem tradičných scén zo života Panny Márie a Ježiša Krista nájdeme aj ďalší zriedkavý výjav - zobrazenie legendy o sv. Staroste v podobe ukrižovanej postavy s bradou a korunou na hlave, oblečenej do tuniky, príbuzné s plastikou Volto Santo v talianskom meste Lucca, uctievanej obchodníkmi. Na Slovensku sa nachádza tento obraz ešte v kostolíku v Ponikách.
- V tretej etape vznikli maľby na južnej stene trojlodia, ktoré datujeme do druhej štvrtiny 15. storočia. Namaľoval ich umelec oboznámený s modernými prúdmi gotického maliarstva tej doby. Okrem iného aj s, na Slovensku vzácnou, frankoflámskou školou, ktorá sa tu prejavuje realistickými detailmi a snahou o priestorové riešenie scén. Maliar tu opäť namaľoval aj viaceré motívy, ktoré sú na našom území jedinečné. ide o scény predstavujúce sedem sviatostí a symboly siedmych slobodných umení.
- Najmladšiu etapu výzdoby reprezentujú samostatné obrazy z konca 15. storočia - začiatku 16. storočia, rozmiestnené v interiéri lode, najmä na triumfálnom oblúku, medzi ktorými nájdeme napríklad aj dva výjavy zo života sv. Františka.
- Z maliarskej výzdoby exteriéru sa na južnej strane zachoval rozmerný obraz sv. Krištofa s malým Ježišom na pleci.
- Pôvodne hlavný, dnes už zamurovaný, monumentálny portál na južnej strane trojlodia
je blízky u nás zriedkavým vstupom katedrálneho typu. Bol dvojosový, rozdelený stredovým pilierom s vysokým tympanónom. Na rozdiel od portálov v Hronskom Beňadiku či košickom dóme však nemal sochársku výzdobu.
- Ďalšie gotické portály sa zachovali aj na severnej strane kostola a v južnej stene južnej kaplnky, kde má osobitú podobu s úzkym a vysokým tympanónom, blízku západnému portálu Dómu sv. Alžbety v Košiciach, ako aj vstupu do severnej kaplnky kostola v neďalekom Plešivci.
- Z čias prestavby koncom 15. storočia pochádzajú aj dvoj a trojdielne gotické okná zdobené rozmanitou kružbou.
- Priestor bočných lodí je od hlavnej oddelený arkádami, pričom najmä tie otvárajúce sa do južnej lode sú bohato ornamentálne zdobené.
- V interiéri južnej kaplnky i v samotnom presbytériu nájdeme zdobené pravouhlé sedílie, na ktorých je zrejmý vplyv dielne košického dómu.
- Podvežie je zaklenuté v regióne jedinečnou neskorogotickou klenbou s krúženými rebrami.
- V južnej kaplnke sa nachádza viacero kamenných náhrobkov Četnekyovcov.
- Zachovala sa tu aj bronzová krstiteľnica z roku 1454 od majstra Jána zo Spišskej Soboty.
- Kostol sa môže pochváliť aj zrejme najstarším organom na Slovensku, ktorý pochádza už z konca 15. storočia.
- V hlavnej svätyni sa nachádza drevené stallum z obdobia okolo roku 1520 ako aj neskororenesančný oltár z roku 1636.
- Neďaleko kostola, smerom na juh, stojí čiastočne zachovaný nížinný hrad Četnekyovcov.
- V okolí sa nachádza viacero významných stredovekých kostolov s freskovou výzdobou. Nájdeme ich v obciach Ochtiná, Koceľovce a Roštár.

http://www.apsida.sk/c/5679/stitnik

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.