Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Svinia

10. 4. 2011
 

Svinia sa nachádza v Šarišskej vrchovine v údolí Veľkej a Malej Svinky. Obec patrí medzi najstaršie obce v bývalej Šarišskej župe. Dedina patrila maďarskému rodu Meršeovcov z Budapešti od roku 1262 do roku 1918. Do roku 1262 osada Svinia patrila bánu Bankovi zo Slavónska.

Z minulosti tu ostalo veľa kultúrne významných pamiatok. Patria medzi ne kostol, kostolná veža, stará fara, kúria a kaštieľ.

Rímsko-katolícky, gotický kostol je zasvätený Narodeniu Panny Márie. Prvá písomná zmienka o kostole je z roku 1274. Po viacerých prestavbách kostol stojí dodnes. Pod týmto kostolom sú hrobky majiteľov panstva Svinia. V 17. storočí bola ku kostolu pristavená renesančná veža. Ležali pod ňou telá niektorých obetí prešovských jatiek. Kúria je jednopodlažná budova s rovnými stropmi. Dnes je v nej základná osobitná škola. Ďalšou pamiatkou je kaštieľ z druhej polovice 18. storočia. Miestnosti v tomto kaštieli sú zaklenuté pruskými klenbami.

Významnou udalosťou pre obec Svinia je tajné pochovanie prešovských mešťanov, ktorí boli popravení generálom Antoniom di Caraffom (1646 – 1693) roku 1687.

História obce od začiatku 13. storočia do konca 19. storočia

Prvý vlastník a prví osadníci

Prvým vlastníkom osady Svinia bol okolo roku 1210 slavónsky bán Bank z rodu Bór. Bol bánom Slavónska v prvých desaťročiach 13. storočia. Vlastnil územia v povodí dnešnej Veľkej a Malej Svinky. Bol v službách kráľa Ondreja II.. Manželkou Ondreja II. bola kráľovná Gertrúda. Pochádzala z nemeckého rodu Andechs - Merano. Kráľovná zvykla dávať rôzne výhody a privilégia najmä nemeckým dedinám a Nemcom na území Uhorska. To sa nepáčilo uhorským magnátom a preto proti nej zosnovali sprisahanie. Dňa 28. septembra 1213 svoju kráľovnú zavraždili. Bank bol vraj hlavným strojcom tohto sprisahania. No dôkazy o tom, že viedol toto sprisahanie neboli nikdy nájdené. Kráľ ho kvôli tomuto sprisahaniu a následnému zavraždeniu svojej manželky pozbavil celej moci v Uhorsku. V roku 1216 sa však Bank vrátil na kráľovský dvor. Ondrej II. o rok neskôr odišiel do Palestíny. Bank s arcibiskupom dočasne viedli krajinu. Keď sa Ondrej vrátil z Palestíny, tak mu dvorania podali na bána Banka kritické správy. Kráľ ho teda znova pozbavil krajinskej hodnosti. Bank bol ale veľmi prefíkaný. Získal si kráľovu priazeň a v roku 1221 ho panovník vymenoval za sudcu. O rok neskôr bán Bank zomrel. Jeho celý majetok aj s osadou Svinia pripadol novému uhorskému kráľovi, Belovi IV.Toto dokazuje, že dedina existovala už začiatkom 13. storočia, hoci prvá písomná zmienka je až z roku 1262.

Hrádok, kostol, kaštieľ a svinianska cirkev

 

Vo Svinej sa povráva, že už začiatkom 13. storočia tu stál hrádok, ktorý postavil tunajší rad templárov. Pri tomto hrádku bola v roku 1274 postavená kaplnka, ktorú dala rodina Meršeovcov v polovici 13. storočia prebudovať na kostol. Kostol je zasvätený Narodeniu Panny Márie. V 13. storočí v dedine vypukol hlad a bieda. Rodilo sa čoraz menej detí a dedina takmer vymrela. Panovník dúfal, že ak bude kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie, tak sa dedina opäť zaľudní a hlad a bieda pominú. Podľa spisov z archívu, dostal Ján Merše, v roku 1464, od kráľa Mateja povolenie prebudovať ho na pevnôstku. Táto pevnôstka mala byť opevnená múrmi, priekopami a baštami. V 14. storočí vo Svinej existovala fara. Generál Merše dal v obci vybudovať kúriu, ktorú v 15. storočí opevnili na spôsob kaštieľa. Kaštieľ v roku 1492 vypálili vojaci poľského kráľoviča Jána Alberta, ktorí sa vracali späť do Poľska z ťaženia na Budín Tento kaštieľ bol od roku 1917 obývaný len nájomcami veľkostatku. Svinia bola katolícka obec až do 16. storočia, kedy celá rodina Meršeovcov prestúpila na protestantskú vieru. Z toho vyplýva, že aj poddaní vo Svinej museli prestúpiť na protestantskú vieru. Od roku 1589 vysluhoval v obci bohoslužby evanjelický kazateľ. V 17. storočí dali Krištof a Ladislav Meršeovci pristaviť ku kostolu renesančnú vežu v podobe koruny, ktorá je výnimočná tým, že pod ňou ležali štyri telá obetí prešovských jatiek. Začiatkom 19. storočia bol kostol evanjelikom odňatý a dodnes je katolícky. Pod kostolom sú tri hrobky rodu Szinyei- Merše. Dve z nich majú aj náhrobné kamene s epitafmi. Kostol bol veľmi významný v období Caraffových ukrutností, kedy sa prešovským evanjelikom zakázalo stavať cirkevné budovy a zhromažďovať sa na službách Božích. Prešovskí evanjelici tak na výročné oslavy a v nedele chodili do kostola vo Svinej.

http://www.obecsvinia.eu/

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.