Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

INFO - Obchodná verejná súťaž - Predaj areálu bývalých Malinovského kasární

Ďalšie info ohľadom predaja a budúcnosti Malinovského kasární vysielané v Rádiu Košice 6.5.2014 si môžete vypočuť tu: Malinovského kasárne

 

 

Obchodná verejná súťaž na predaj areálu Malinovského kasární bola ukončená a vyhodnotená. Do súťaže sa prihlásili dvaja záujemcovia. Jeden z nich však nemohol byť hodnotený, keďže nepredložil všetky potrebné dokumenty.
Druhý záujemca, ktorý mestu za kasárne ponúkol sumu vo výške 5.5 mil. €, splnil všetky podmienky, ktoré boli v súťaži vypísané. Víťazom verejnej obchodnej súťaže je spoločnosť INLOGIS zo skupiny HB Reavis. Víťaza určila hodnotiaca komisia, ktorú viedol viceprimátor mesta Košice pán Ján Jakubov.
Po procesných úkonoch, ktoré momentálne bežia, dôjde k podpisu zmluvy.
Tým dôvodom, prečo sa mesto rozhodlo pristúpiť k predaju Malinovského kasární je predovšetkým fakt, že je to areál v centre mesta, ktorý dlhodobo chátra a vzhľadom k nevyhnutnosti finančného plnenia prehratých súdnych sporov z minulosti, musíme hľadať finančné prostriedky na ich vyrovnanie.
Mesto tak 5,5 mil. € využije na čiastočné vyplatenie svojich dlhov. Z Malinovského kasárni by mal vzniknúť multifunkčný areál s bytmi, obchodmi či reštauráciami.

Zdroj: hovorkyňa mesta Martina Urik Viktorínová, Rádio Košice

 

Mesto Košice dnes vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta v areáli bývalých Malinovského kasární.

Predmetom súťaže sú pozemky, stavby a drobné stavby nachádzajúce sa medzi ulicami Moyzesova, Poštová, Kuzmányho a Pri jazdiarni v severozápadnom dotyku s Mestskou pamiatkovou rezerváciou (na území ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach).
Všeobecná hodnota nehnuteľností v areáli Malinovského kasární bola na základe znaleckého posudku zo septembra 2013 stanovená vo výške 7 900 000 eur.

Záujemcovia môžu súťažné návrhy predkladať v termíne do 7. 4. 2014 do 14.30 hod. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže vymenuje komisiu, ktorá bude súťažné návrhy hodnotiť podľa stanovených kritérií. Hlavným kritériom s váhovým koeficientom 90 % je výška ponúknutej kúpnej ceny. Druhou podmienkou je vypracovanie zámeru využitia predmetného územia podľa predloženej urbanistickej štúdie s váhovým koeficientom 10 %.

Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže prevod nasledovných nehnuteľností - pozemkov a stavieb v kat. úz. Stredné mesto, zapísaných na liste vlastníctva č. 10527 ako výlučné vlastníctvo mesta Košice a nachádzajúce sa v areáli bývalých Malinovského kasární, ohraničených ulicami Moyzesova, Poštová, Kuzmányho a Pri jazdiarni v severozápadnom dotyku s Mestskou pamiatkovou rezerváciou (na území ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach)

Termíny obhliadok - v dňoch 28.2.2014 a 12.3.2014 o 9.30 hod.

Lehota, do ktorej možno predložiť súťažný návrh: do 7.4.2014 do 14.30 hod.


Viac informácií v prílohách:

Vyhlásenie OVS (408 kB)
Príloha č.1- Návrh kúpnej zmluvy (395 kB)
Príloha č.2 - Návrh zmluvy o zriadení záložného práva (358 kB)
Príloha ku kúpnej zmluve - ZÁVEREČNÁ SPRÁVA z geologického prieskumu životného prostredia - Malinovského kasárne v Košiciach (49 MB)

http://www.kosice.sk/article.php?id=13764

 

Súvisiace odkazy:

Fotografie Malinovského kasární
Fotografie z Potuliek v kasárňach
Sanácia Malinovského kasární
Nové centrum mesta Košice

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.