Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Kúpanie na Jazere naďalej zakázané

Vodná nádrž Jazero nie je zaradená medzi vodné plochy, ktoré boli Krajským úradom životného prostredia v Košiciach vyhlásené za vhodné na kúpanie a to z dôvodov kolísavej kvality vody v ukazovateľoch cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet a chlorofyl. Pri vodnej ploche je však vybudované prírodné kúpalisko, ktoré prevádzkuje MČ Nad Jazerom. V prípade vyhovujúcej kvality vody pred začatím každej kúpacej sezóny, je prírodné kúpalisko uvedené do prevádzky rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Košiciach. Kontrolu kvality vody na kúpanie v kúpacej sezóne zabezpečuje prevádzkovateľ prírodného kúpaliska. Kvalita vody je kolísavá, zvyčajne na začiatku sezóny vyhovuje na kúpanie, v priebehu sezóny sa zvyknú premnožiť cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet.

Cyanobaktérie (sinice) so schopnosťou tvoriť vodný kvet obsahujú látky, ktoré môžu u ľudí vyvolávať alergické reakcie, ako sú dýchacie problémy, kožné vyrážky a zápaly očných spojiviek. Po prehltnutí vody so sinicovými vodnými jedmi sa môžu prejaviť ich toxické účinky nevoľnosťou, bolesťami hlavy, kŕčami svalstva. Pri konzumácii takejto vody by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia kúpajúceho sa návštevníka.

Posledný odber vzoriek - 21.7.2014 - s výsledkom Nevyhovuje na kúpanie
Ďalší plánovaný odber - 28.7.2014
http://www.ruvzke.sk/sk/kupanie

 

 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.