Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

OZNAM: Prerokovanie urbanistickej štúdie Výškové zónovanie mesta Košice

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje:

OZNÁMENIE
o prerokovaní Urbanistickej štúdie „Výškové zónovanie mesta Košice", ktoré sa uskutoční v období od 30.10.2013 do 30.11.2013.

Referát Útvar hlavného architekta mesta Košice zabezpečuje obstarávanie urbanistickej štúdie „Výškové zónovanie mesta Košice", ktorej cieľom je analýza súčasného stavu a získanie názoru na výškovú zonáciu lokalít a objektov, ako aj názoru na spôsob a formu regulácie novej výstavby za účelom zachovania a ochrany priehľadov a panorám mesta Košice. Urbanistická štúdia „Výškové zónovanie mesta Košice" bude slúžiť ako odborný pracovný podklad pre územný plán mesta Košice.

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, referáte ÚHA, v miestnosti č. E303  do 30.11.2013. V období prerokovania uplatnite Vaše stanovisko k návrhu „UŠ výškové zónovanie mesta Košice" písomnou formou, v zmysle § 22 Stavebného zákona do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. do 30.11.2013 alebo do 30 dní od upovedomenia o prerokovaní, na adresu: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Tr.SNP, 48/A, 04011 Košice alebo emailom na adresu: uhamke@kosice.sk

širšie vzťahy (1262,492 kB)
problémový výkres 2 (2163,818 kB)
výkres súčasný stav 1 (2051,725 kB)
výkres súčasný stav 2 (616,188 kB)
výkres súčasný stav 3 (647,541 kB)
komplexný návrh 1 (2071,752 kB)
komplexný návrh 2 (585,834 kB)
komplexný návrh 3, 4 (650,291 kB)
problémový výkres 5 (2446,498 kB)
problémový výkres 4 (2554,244 kB)
schéma regulatívov (3732,455 kB)
mapa reliéfu mesta a krajiny (3313,328 kB)
problémový výkres 3 panoramatické pohľady (3805,172 kB)
sprievodná správa (3116,531 kB)
problémový výkres 1 (3411,184 kB)

http://www.kosice.sk/article.php?id=13214

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Názor

(MS, 25. 11. 2013 20:40)

ja by som mal rád z Košíc druhý New York :D bola by to konečne nejaká významná zmena ktorá skrášli mesto, v BA stavajú výškové byty, samozrejme všetko s rozumom..