Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

POZVÁNKA - Svetové stretnutie Slovákov v Košiciach 2013

Štvrtok 4. júla 2013
9.30 h Sv. Cyril a Metod – patróni Slovenska
Vernisáž výstavy venovanej 1 150. výročiu príchodu solúnskych bratov na naše územie
Štátna vedecká knižnica, Pribinova ul. 1
10.30 h Východné Slovensko v slovenských národných dejinách
Vedecká konferencia
Aula Univerzity P. J. Šafárika, Šrobárova 2
16.00 h Slávnostné prijatie zahraničných i domácich hostí
Historická radnica, Hlavná ul. 59
17.00 h Ekumenické slávenie
V spolupráci so všetkými cirkvami na území Košíc
Kostol Najsvätejšej Trojice (premonštráti, U bielych), Hlavná ul. 67
18.30 h Otvárací ceremoniál
Vystúpenia domácich a zahraničných umeleckých kolektívov – živé pozvánky, odovzdanie štafetového posolstva
Pešia zóna Starého Mesta, pódium Dolná brána (alternatíva pri Immaculate)
od 20.00 h Kapura
Spoločenský večer
Súkromné etnografické múzeum, Humno, Cottbuska 36
 
Piatok 5. júla 2013
Cyrilo-metodské tvorivé dielne
10.00 h Škola tanca
Ľudové tance východného Slovenska
Radničná sála, mestský úrad, Hviezdoslavova 7 (Staré Mesto)
10.00 h Škola spevu
Ľudové piesne regiónov Abov, Zemplín, Gemer a Šariš
Súkromné etnografické múzeum, Humno, Cottbuska 36
11.00 –15.00 h Škola ornamentu podľa Štefana Leonarda Kostelničáka
Súkromné etnografické múzeum, Humno, Cottbuska 36
15.30 h Slávnostné kladenie vencov pri pamätníku Štefana Moyzesa
Park na Moyzesovej ul. (Staré Mesto)
16.00 h Staromestské činohranie
Model pouličných predstavení
Hlavná ulica, pešia zóna, pódium Dolná brána
20.00 h Otváranie pečatí
Multimediálna inscenácia (netradičné prepojenie žánrovo rozdielnych
umeleckých smerov)
Hlavná ulica, pešia brána, pódium Dolná brána
(Počas dňa budú zahraničné súbory z USA, Kanady, Rakúska, Srbska, Chorvátska Bulharska, Česka a Ukrajiny účinkovať v okolitých obciach a mestách Košického a Prešovského kraja)
 
Sobota 6. júla 2013
Cyrilo-metodské tvorivé dielne
9.30 h Škola tanca
Ľudové tance východného Slovenska
Radničná sála, Mestský úrad, Hviezdoslavova 7 (Staré Mesto)
10.00 h Škola spevu
Ľudové piesne regiónov Abov, Zemplín,Gemer a Šariš
Súkromné etnografické múzeum, Humno, Cottbuska 36
od 13.30 h Scénický sprievod centrom Košíc
Tri výjavy z dejín slovenského národa
Garant programu: Mladá Matica
Hlavný sobotňajší program
Pódium pri Immaculate (alternatíva Dolná brána)
16.00 h Detský svet (vystúpenia domácich a zahraničných detských kolektívov)
17.30 h Rodostrom (vystúpenia zahraničných a domácich seniorských kolektívov)
19.00 h Slovensko a slovenský svet (galaprogram)
Pozdravy hostí, vystúpenia domácich a zahraničných umelcov
(Počas dňa budú zahraničné súbory účinkovať v okolitých obciach a mestách Košického a Prešovského kraja)
 
Nedeľa 7. júla 2013
10.00 h O Haluštičke, zbojníckej dievčičke
Predstavenie Divadla Maškrta
Pódium pri Spievajúcej fontáne medzi Štátnym divadlom a Dómom
sv. Alžbety
11.00 h Prehliadka pamätihodností mesta Košice (s kvalifikovanými sprievodcami)
16.00 h Slovenská pieseň je vzácny dar (vystúpenia zahraničných a domácich speváckych kolektívov)
Slávnostné ukončenie Svetového stretnutia Slovákov v Košiciach 2013
Pódium pri Spievajúcej fontáne medzi Štátnym divadlom a Dómom sv. Alžbety
V dňoch 1. – 3. júla sa vo všetkých samosprávnych krajoch uskutoční štafetové posolstvo Svetovému stretnutiu Slovákov v Košiciach 2013. Aktívnou účasťou vyjadrite svoju podporu spolupatričnosti.
 
Hlavní organizátori podujatia: Matica slovenská, Mesto Košice, Košický samosprávny kraj, Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry
 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.