Choď na obsah Choď na menu
 


Revitalizácia hradu na vrchu Hradová

28. 12. 2015

kehrad.jpg

 
Na vrchu Hradová sa nachádza národná kultúrna pamiatka – hrad evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 1048/1-4, ktorý sa nachádza na parc. č. E 12398/1 v k.ú. Košice – Čermeľ, mestská časť Košice – Sever. Rozsah hradu je cca 8 -10ha. Nad terénom je z neho zachovaná časť obvodového pásma hradby, kruhová a trojboká veža na strane severnej. Pásmo hradby nie je uzavreté, nad terénom sa na viacerých miestach stráca. Na skalnom hrebeni, ktorý ohraničuje kultúrnu pamiatku na západnej strane, sa nachádza vyhliadková veža. Napriek vykonaným výskumom nie sú vyriešené základné problémy, týkajúce sa tejto kultúrnej pamiatky. Rozdielne sú názory, týkajúce sa jeho mena, vzniku, funkcie, významu a zániku. Nie je vyriešený ani problém staršieho osídlenia, predpokladá sa existencia pravekého hradiska z mladšej a neskorej doby bronzovej a slovanského hradiska. V rokoch 1994-97 viedol systematický archeologický výskum v areáli hradu Pavol Mačala z Archeologického ústavu SAV. V rámci úprav bola v r. 1996 kruhová veža nevhodne nadstavaná o cca 2m a konzervovaný bol severný múr v časti od trojbokej veže až po súčasnú cestu. Požiadavka na ochranu: ponechať nálezy na mieste a nenarušovať ich hmotnú podstatu. Podmienky ochrany archeologických nálezísk zabezpečuje Krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní podľa §41 ods.4 pamiatkového zákona. /Obec Čaňa je určený stavebný úrad./ Archeologické nálezisko– zvlášť neodkryté plochy - má ostať ako lokalita pripravená pre ďalšie pokračovanie archeologického výskumu v budúcom období. Úlohou je pripraviť vhodné priestorové podmienky pre možnosť laickým návštevníkom hradu z odstupu pozorovať pokračujúci archeologický výskum.
            Hrad je v súčasnosti súčasťou lesoparku a náučného chodníka, obľúbeného výletného miesta Košičanov a návštevníkov Košíc. Na území v blízkosti hradu sa nachádzajú strediska turizmu a rekreácie / ZOO, Čermeľ, Alpinka/. Lokalita hradu a vrchu Hradová poskytuje priestor na budovanie turistickej infraštruktúry – služieb cestovného ruchu vrátane predaja suvenírov, propagačných materiálov, občerstvenia. Poskytuje priestor na usporiadanie kultúrnych podujatí a slúži edukačným účelom pre všetky typy škôl.
            Pre naplnenie cieľov revitalizácie tejto hodnotnej lokality je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, ktoré by obľúbené miesto ďalej zhodnotilo, obohatilo o aktivity charakteru kultúrno-spoločenského vyžitia. Zámerom je realizácia prírodného amfiteátra – javisko a hľadisko situované vo vizuálnom kontakte odhalených archeologických nálezov. Potrebné je riešiť areál hradu a jeho pred priestor. Vyriešiť technické a organizačné zázemie kultúrnych podujatí. Riešiť potreby účastníkov a návštevníkov po stránke služieb a hygieny, občerstvenia so zázemím. Riešiť možnosti exteriérovej prezentácie tradičnej remeselnej umeleckej výroby a výstavných aktivít. Riešiť možnosti dopravnej dostupnosti, obsluhy a parkovacích /odstavných/ plôch pre VIP hostí. Riešiť bezpečnú pochôdznu prístupnosť areálu hradu, dostupnosť nálezov, hradného brala a vyhliadkovej veže. Riešiť pešie trasy a vymedziť trasy pre cyklistov. Zámerom je ďalej obohatiť výletné miesto ako celok o prvky pre detský relax a zariadenia oddychu pre návštevníkov. Požiadavkou je aj doriešiť výrazový súlad vyhliadkovej veže s komplexným architektonickým názorom súboru navrhovaných komponentov areálu.
            Z hľadiska lesného porastu charakter lesoparku je potrebné zachovať a nutný výrub stromov koordinovať. Požiadavkou však je zabezpečiť úmernú priehľadnosť a vizuálnu dostupnosť novonavrhnutých aktivít v areáli hradu a v jeho kontaktnom „podhradí“. Odlesnenie zo západnej strany má byť motivované a koordinované vizuálnou dostupnosťou odlesnenej siluety hradu - skalného hradného masívu priamo z mesta.

http://www.kosice.sk/article.asp?id=9969

Viac o Košickom hrade:
http://www.kosickyhrad.com/
alebo
http://www.castles.sk/kosicky-hrad.php

Fotografie z hradu a okolia:
http://www.kosice.estranky.sk/clanky/pamiatky-a-zaujimavosti/historia/kosicky-hrad.html
a tu:
http://www.kosice.estranky.sk/clanky/fotoalbumy/akcie-a-podujatia/zvieratka-v-lese.html

Mapa

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

kamene a lampy

(autor, 17. 4. 2013 22:17)

Dreveny amfiteater aj novy hrebenovy chodnik ci preliezky su urobene velmi pekne, ale prosimvas, pevne verim ze tie obrovske šutre ktorymi je vysypana cesta k hradu (a su tam zrejme kvoli prejazdu techniky) budu po ukonceni prac zasypane, kedze je po nich temer nemozne jazdit bicyklom, ci chodit s kocikom alebo obycajnou vychadzkovou obuvou bez vyvrtnutia clenka.

+ este jeden detail, cesta na vezu svietila celu zimu, a rozsvecuje sa stale dalej denne o 19:00, lampy su osadene cca kazdych 20m.. Je naozaj viac efektivnejsie osvetlovat v noci les 40 svietidlami ako Dom Sv. Alzbety - NKP v historickej pesej zone ktory je ponoreny do tmy?