Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Ulička remesiel – Lapidárium a exterierová prezentácia remesiel

18. 5. 2013
Novovytvorený priestor prepojí areál Katovej bašty s domom a areálom tradičných remesiel, ktorý bude príťažlivým kultúrnym stánkom múzea s pravidelnými výstavami, rozširujúcimi uchovávanie a rozvíjanie dávnych tradícií. Bude vytvorená expozícia historických remesiel s galériou spolu s prezentáciou ojedinelých stredovekých archeologických nálezov.
 
Súčasťou projektu je vytvorenie priestoru pre exteriérovú prezentáciu a workshopy ako aj výstavba interaktívnej dobývacej veže pre deti. Projekt zabezpečí rozsahom najväčšiu interiérovú a exteriérovú prezentáciu kultúry v chápaní expozícií, výstav a podujatí (divadelné vystúpenia, premietanie filmov, koncerty a pod.).
Vzhľadom na jeho umiestnenie bude magnetom cestovného ruchu a bude vhodný aj na zážitkové prezentácie pre návštevníkov (napr. Noc múzeí, Gurmán Fest).
Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity: Rekonštrukcia a výstavba objektov VSM, vrátane obstarania vybavenia:
Rekonštrukcia – priestorov Katovej bašty
Výstavba – dôjde k:
- vybudovaniu výstavného domu;
- vybudovaniu dobývacej veže;
- osadeniu architektonických prvkov;
- vytvoreniu zavlažovacieho systému;
- úprave exteriérových expozičných plôch v otvorenej zóne;
Rekonštrukciou, výstavbou objektov a zvýšením ich materiálno-technického zabezpečenia sa dosiahne vyšší štandard a dôjde k:
- využitiu zariadenia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti Košického regiónu v súvislosti s realizáciou projektu EHMK - Košice 2013
- rozšíreniu doteraz vytvorenej kultúrnej ponuky v rámci Katovej bašty a vytvoreniu priestoru s voľnou dostupnosťou pre návštevníkov;
- transformácii existujúcich objektov na otvorené zóny - moderné multifunkčné kultúrne priestory 21. storočia;
- výstavbe domu a areálu remesiel pre uchovávanie a rozvíjanie ich dávnych tradícií;
- výstavbe interaktívnej dobývacej veže pre deti;
- vytvoreniu bezbariérového prístupu do celej vytvorenej otvorenej zóny;
- vytvoreniu rozsahom najväčšej interiérovej a exteriérovej prezentácie kultúry v chápaní expozícií, výstav a podujatí;
- oživeniu a zatraktívneniu verejného priestoru, v ktorom má občan a jeho aktivity svoje miesto;
- zvýšeniu medzinárodnej atraktivity mesta, rozvoju a inovácii kultúrnej infraštruktúry a následne k zvýšeniu počtu jeho návštevníkov; zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívnej účasti - vyššej participácii na kultúrnom živote.

www.vucke.sk

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.