Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Skelet bazéna na KVP

30. 8. 2014

Oznamujeme občanom, že v súvislosti s odstraňovaním rozostavanej stavby bazéna na Starozagorskej ulici budú počas realizácie prác odo dňa 15.8.2014 uzavreté chodníky nachádzajúce sa medzi stavbou bazéna a Starozagorskou 6 a medzi ZŠ Starozagorská a školským areálom.

Uzavretá zmluva s DEMONTA, spol.s r.o., Košice

Predmetom diela je odstránenie rozostavanej stavby bazéna na Starozagorskej ulici v MČ Košice - Sídlisko KVP.
V súčasnosti stavbu tvorí predovšetkým železobetónový skelet s časťami obvodového plášťa a výplňových konštrukcii. V suterénne sú železobetónové stenové konštrukcie a časti železobetónových ochozov okolo bazéna v halovej časti.
Vo vnútri sa nachádzajú torza stien murovaných z tehál. Na streche sociálnej časti sú oceľové valcované nosníky. Stavba je založená na pilótach a železobetónových päťkách.
Po zbúraní je potrebné vykonať terénne úpravy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predkladanie ponúk

Predmetom diela je odstránenie rozostavanej stavby bazéna na Starozagorskej ulici v MČ Košice - Sídlisko KVP. Stavba sa nachádza na Starozagorskej ulici, kat. územie Grunt v Mestskej časti Košice Sídlisko KVP. V súčasnosti stavbu tvorí predovšetkým železobetónový skelet s časťami obvodového plášťa a výplňových konštrukcii. V suterénne sú železobetónové stenové konštrukcie a časti železobetónových ochozov okolo bazéna v halovej časti. Vo vnútri sa nachádzajú torza stien murovaných z tehál. Na streche sociálnej časti sú oceľové valcované nosníky. Stavba je založená na pilótach a železobetónových päťkách. Po zbúraní je potrebné vykonať terénne úpravy. Nadzemnú časť stavby bazéna ktorá predstavuje prakticky holý železobetónový skelet je potrebné vybúrať v celom rozsahu. Väčšinu základových konštrukcii možno ponechať vzhľadom k ich hĺbke a následným terénnym úpravám. Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený v dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 5 súťažných podkladov a v prílohe č. 3 súťažných podkladov vo forme neoceneného rozpočtu výkaz-výmer. V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo zariadení pomocou odkazu na konkrétnu značku, alebo výrobcu platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný ekvivalentný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol projektant. Uchádzač je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, atď.) dodržiavať ustanovenia zák. č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, viesť evidenciu odpadov a predložiť doklady o ich využití, resp. zneškodnení. Odvoz odpadov na riadenú skládku musí byť doložený dokladom.

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6911/140477

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednou z najväčších akcií Mestskej časť KVP v minulom roku malo byť búranie skeletu bazéna na Starozagorskej ulici. No napriek vybaveniu povolenia na odstránenie stavby a všetkých kladných stanovísk orgánov, obštrukciou jedného z vlastníkov pozemku to nakoniec nebolo možné. Zbúraný by mal byť v tomto roku. Mestská časť už na to vyčlenila 35–tisíc eur. V priestoroch skeletu bola zatiaľ odstránená náletová zeleň.

kosice.korzar.sme.sk/ 28. 9. 2011
Skelet bazéna kúpila mestská časť od mesta za symbolické euro a chce ho zbúrať. Zatiaľ nevie, kde na to vezme prostriedky.
Skelet nedokončeného bazéna pri ZŠ Starozagorská na sídlisku KVP vlastnilo donedávna mesto Košice, 1/18 parcely patrí fyzickej osobe. Mesto síce hľadalo investora, ktorý by rozostavanú stavbu dokončil, ale neúspešne.
Vydražiteľ, ktorý prišiel s návrhom vybudovať wellness centrum, nakoniec do 15 dní nezložil peniaze. Dobrovoľná dražba, ktorú mesto vypísalo v roku 2007 a prihlásili sa štyria záujemci, bola  zmarená.
Náklady na demontáž sa odhadujú na 36-tisíc eur. Z akých prostriedkov ich získajú a čo sa namiesto neho postaví, zatiaľ starostka Iveta Kijevská (SDKÚ-DS) nevie.

Občasník Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - Naše KVP - máj 2013
Poslankyňu Máriu Ivaneckú zaujímal osud rozostavaného skeletu plavárne. „Bazén leží na troch parcelách a jednu z nich vlastní občianka z Barce, ktorá sa proti búracím prácam odvolala, “ odpovedal vedúci oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia Ing. Viliam Guľa, podľa ktorého odvolanie nezmarí likvidačné práce. Búrať by sa malo cez letné prázdniny.

Občasník Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - Naše KVP - september 2013
Poslankyňu Máriu Ivaneckú zaujímalo v akom štádiu sa nachádza odstraňovanie skeletu na Starozagorskej.
Odpovedal jej vedúci oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia miestneho úradu Ing. Viliam Guľa: „V marci 2013 sa proti rozhodnutiu o výrube náletových drevín odvolala jedna z majiteliek pozemku. Začiatkom júna bola žiadosť opätovne predložená na obvodný úrad životného prostredia. Predpokladáme, že po vydaní rozhodnutia na odstránenie stavby sa táto majiteľka opäť odvolá.“
Starostka ho doplnila: „Máme informácie, že majiteľka nesúhlasila s ponukou mesta na výmenu pozemkov ani s odkupnou hodnotou. Obvodný úrad ŽP musí dodržiavať zákonné lehoty a tým sa celý proces predlžuje.“

 

Zbúraný by mal byť v tomto roku. Mestská časť na to vyčlenila 35–tisíc eur.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

fotky

(ms9, 30. 8. 2014 1:04)

zdá sa mi to, alebo chýbajú fotky? :(

Re: fotky

(sckesk, 30. 8. 2014 9:02)

Ďakujem za upozornenie, už by to malo byť OK.

Beton

(joži, 25. 8. 2014 15:08)

Ten beton všetok odnesu ? zburaju to as ku zakladom a zasipu zeminou ? teréne upravy ? ked je to už zburané tie chodníky okolo jeden nedokončený a druhy dookola sveta mohli by aj ten chodník rozbyt a urobit tam nejaké nové chodníky lavičky stromy .....

...

(MS, 24. 3. 2014 10:19)

krava sprostá

oKOLIE

(Mike, 24. 12. 2013 9:17)

Mohli už aj tie kriky aj drevo stamat vyviesť preč a ten odpad fľašky pozbierat dat do odpadu ....