Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Modernizácia električkovej trate - obratisko Botanická záhrada - Zimná

9. 9. 2017

V sobotu 2.9.2017 dochádza k obnove električkovej dopravy na sídlisko Nad jazerom, do Barce a na ulicu Boženy Němcovej. Zároveň sa začína ďalšia etapa rekonštrukčných prác, počas ktorej bude úplne vylúčená električková doprava na Tr. SNP

Z týchto dôvodov dochádza od 2.9.2017 k týmto zmenám v MHD:

Električková linka 2 bude premávať po skrátenej trase:
Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Hlavná pošta – Námestie Maratónu Mieru

Električková linka 3 bude premávať po obnovenej trase:
Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Ryba – VSS, križovatka – Nad Jazerom

Električková linka 4 bude premávať po skrátenej trase:
Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Ryba – VSS, križovatka – Barca

Električková linka 6 bude premávať po zmenenej trase:
Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – SOŠ automobilová - Alejová – VSS, križovatka – Nad Jazerom

Električková linka 7 bude premávať po obnovenej trase:
Botanická záhrada – Hlavná pošta – Námestie osloboditeľov – Ryba – VSS, križovatka – Nad jazerom

Električková linka 9 NEBUDE PREMÁVAŤ. Nahradia ju linky 6 a X6.                

Rušia sa linky x4, x7, x9, xR2.

Linka x2 premáva bez zmien.

Viac tu: obnova-elektrickovej-dopravy-na-ulicu-bozeny-nemcovej

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Autobusová MHD v úseku ulíc Boženy Němcovej – Zimná sa od pondelka vracia do normálu

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že od pondelka,  10. 7. 2017 sa obnovuje autobusová MHD v úseku ulíc Boženy Němcovej – Zimná. Dotknuté autobusové linky budú premávať po trasách a zastavia v zastávkach:

Autobusová linka 12 sa vracia na pôvodnú trasu  

 Smer Šebastovce

 ... Mier - Krajský úrad - Botanická záhrada (stanovisko na začiatku ul. B. Němcovej) - Technická univerzita (stanovisko na Letnej ul.) - Amfiteáter - ... a ďalej po svojej trase do Šebastoviec.

 Smer Podhradová

...  Nová nemocnica  - Amfiteáter (stanovisko pri ČS Slovnaft) - Technická univerzita (stanovisko za odbočením, na ul. B. Němcovej) - Botanická záhrada (stanovisko na Watsonovej ul.) ...  a ďalej po svojej trase na Podhradovú.

Autobusová linka 19 – zmena trasy

 Smer Nad jazerom

...  Nová nemocnica - Amfiteáter (stanovisko pri ČS Slovnaft) - Obchodná akadémia - Botanická záhrada (stanovisko na začiatku ul. B. Němcovej) - Technická univerzita (stanovisko na ul. B. Němcovej, pred križovatkou) - Zimná  ... a ďalej po svojej trase na Sídlisko Nad jazerom.

Smer KVP, kláštor

... Nám. Maratónu mieru - Zimná (bežné autobusové stanovisko) - Technická univerzita (stanovisko na ul. B. Němcovej) - Botanická záhrada (stanovisko na Watsonovej ul. pri SAV) - Obchodná akadémia – Amfiteáter - a ďalej po svojej trase na Sídlisko KVP.

Autobusová linka 22 sa vracia na pôvodnú trasu

Smer Baňa Bankov

...  Nám. Maratónu mieru - Zimná (bežné autobusové stanovisko) - Technická univerzita (stanovisko na Letnej ul.) - Amfiteáter  ... a ďalej po svojej trase na Kalváriu.

Smer Podhradová

... Amfiteáter (stanovisko pri ČS Slovnaft) - Technická univerzita (stanovisko pred odbočením, na ul.Letná) -Zimná ... a ďalej po svojej trase do Džungle.

Autobusová linka N2 sa vracia na pôvodnú trasu

Smer Staničné námestie

...  Mier - Krajský úrad - Botanická záhrada (stanovisko na začiatku ul. B. Němcovej) - Technická univerzita (stanovisko na Letnej ul.) - Amfiteáter  ... a ďalej po svojej trase na železničnú stanicu.

Smer Podhradová

...  Nová nemocnica - Amfiteáter (stanovisko pri ČS Slovnaft) - Technická univerzita (stanovisko za odbočením, na ul. B. Němcovej) - Botanická záhrada (stanovisko na Watsonovej ul.) ... a ďalej po svojej trase na Podhradovú.

K dotknutým linkám budú vydané nové cestovné poriadky. 

www.dpmk.sk/aktuality/2017/autobusova-mhd-v-useku-ulic-bozeny-nemcovej-zimna-sa-od-pondelka-vracia-do-normalu

-----------------------------------------------------------------------------------------

Od pondelka bude čiastočne uzavretá križovatka ulíc B. Němcovej , Zimná , Letná

Dôvodom na čiastočnú uzáveru je preložka a prepojenie vodovodu v križovatke, ktorá je časťou stavby druhej etapy modernizácie košických električkových tratí. Podľa predpokladov zhotoviteľa diela (Eurovia SK), práce by mali trvať od pondelka (3. 4. 2017) od 6.00 hod. Vodiči motorových vozidiel by v danom úseku mali zvýšiť pozornosť a najmä rešpektovať rozmiestnené dočasné dopravné značenia, odsúhlasené Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Košiciach. 

OBCHÁDZKOVÉ TRASY (VIĎ PRILOŽENÁ MAPA) V SMERE FESTIVALOVÉ NÁMESTIE – KOMENSKÉHO: 
(základná) – Watsonova – križ. Komenského – Watsonova – Komenského smer Nám. Maratónu Mieru
(náhradná) – Letná – Hroncova – Vysokoškolská – Komenského smer Nám. Maratónu Mieru
(doplnková) – Letná – Pajorova – Jarná – Jesenná – Letná – Komenskéh

V OPAČNOM SMERE (VIĎ MAPA) BUDE PREJAZD KRIŽOVATKOU MOŽNÝ S ČIASTOČNOU ZMENOU SMERU JAZDY

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. upozorňuje cestujúcu verejnosť, že od pondelka 3. apríla 2017 bude – až do ukončenia stavebných prác na električkovej trati -  jednosmerne uzavretá križovatka ulíc Zimná – Letná – B. Němcovej.

Prejazd verejnej hromadnej dopravy bude umožnený len v smere od Komenského ulice ku amfiteátru. Autobusové linky 19 a 22 budú jednosmerne odklonené po Ulici Československej armády a okolo Radnice Starého mesta.

Zastávky na odklonenom úseku:
smer AMFITEÁTER > NÁM. MARATÓNU MIERU
Amfiteáter – dočasná zastávka, vedľa električkovej zastávky, smer k Tip Top-u
Zimná – mimoriadna zastávka pred budovou OC Tip Top
Radnica Starého mesta – bežná zastávka liniek 17, 36 na Bačíkovej ulici
Nám. Maratónu mieru – bežná zastávka bez zmeny

Upozorňujeme cestujúcich, že zastávky Technická univerzita a Poliklinika Sever nebudú v smere na Námestie Maratónu mieru počas uzávierky obsluhované linkami MHD.

V opačnom smere ( od Komenského ulice ku amfiteátru) premávajú linky MHD č. 19 a 22 bez zmeny. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Od nedele (26. 2. 2017) je úplne uzavretý úsek cesty od Vysokoškolskej po Watsonovu
Zhotoviteľ diela požiadal Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach a následne aj Mesto Košice ako cestný správny orgán o schválenie úplnej uzávery cestnej komunikácie (od ulice B. Němcovej 2 – 8 po Hroncovú ulicu) v termíne od 26. 2. 2017 do 31. 5. 2017. 
„Technický stav komunikácie v danom úseku rekonštruovanej električkovej trate nás „donútil" k tomu, že musíme nevyhnutne uzavrieť pre všetku automobilovú dopravu úsek cestnej komunikácie od Vysokoškolskej po Watsonovu ulicu," uviedol hlavný stavbyvedúci Kamil Kováč. „Máme tu totiž veľmi komplikovanú situáciu ohľadom vodovodného potrubia, kanalizácie, kábelovody sú v strede jazdných pruhov, takže bez úplnej uzávery spomínaného úseku cesty to naozaj nedokážeme urobiť." 

----------------------------------------------------------------------------------------

Čiastočne uzavrú ulicu B. Němcovej

V rámci ďalšej etapy modernizácie košických električkových tratí (MET), bude vo štvrtok (1. 12. 2016) v dopoludňajších hodinách uzavretá ulica Boženy Němcovej, v rozsahu podľa odsúhlaseného dočasného dopravného značenia (DDZ).
Ulica B. Němcovej bude v smere na sever prejazdná v úseku od križovatky s Letnou ulicou po odbočku do Vysokoškolskej ulice, tam sa automobilová doprava odkloní do Vysokoškolskej, respektíve do Hroncovej ulice. Opačný smer, od križovatky s Watsonovou ulicou, bude prejazdný po križovatku s Hroncovou ulicou, odtiaľ odklon dopravy do Hroncovej, alebo do Vysokoškolskej ulice.
Hlavný zhotoviteľ (EUROVIA SK, a..s.) stavby „KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice", rozmiestni zároveň aj dopravné značenia pre výstavbu Meniarne „A" (Kostolianska cesta), podľa odsúhlaseného DDZ, bez významného obmedzenia individuálnej automobilovej dopravy.

Dnes začala v Košiciach ďalšia etapa modernizácie električkových tratí (MET). Na obratisku pri Botanickej záhrade informovali o tejto stavbe zástupca investora - primátor mesta Košice Richard Raši, zástupca zhotoviteľa - riaditeľ košického závodu spoločnosti Eurovia SK Štefan Bálint a zástupca užívateľa - člen predstavenstva a riaditeľ techniky a údržby Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Juraj Krempaský. 

Konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) bolo ukončené s tým, že žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku vo schválenej výške 89 706 442 eur na Riadiacom orgáne Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Mesto Košice odovzdalo stavenisko spoločnosti Eurovia SK 18.11.2016. Zhotoviteľ stavby má 30 dní na predloženie harmonogramu prác. 

Hlavným cieľom tejto etapy modernizácie električkovej trate je zabezpečiť zvýšenie efektivity a bezpečnosti dopravy, vyšší komfort pre cestujúcich a vodičov, zníženie hluku, vibrácií, prašnosti a zvýšenie pozitívnych environmentálnych vplyvov na kritických úsekoch električkových tratí v meste Košice. Rekonštruovaných bude postupne osem ucelených častí. Stavebné práce budú zahŕňať kompletnú výmenu električkového zvršku i spodku, trakčného vedenia, ako aj ochranu inžinierskych sietí, ktoré tieto električkové trate križujú. Postavené budú aj nové meniarne.

Zdroj: Mesto Košice

--------------------------------------------------------------------------------------

Základné informácie o stavbe:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Košice
Začiatok výstavby: november 2016
Ukončenie výstavby: august 2018
Počet stavebných objektov: 449
Cena diela bez DPH: 78 499 473,99 EUR bez DPH

Stavba druhej etapy MET v číslach:

Dĺžka použitých koľajníc:                                         26,565 km
Dĺžka trolejového vedenia:                                       17 830 m
Počet osadených stĺpov trakčného vedenia:             614 ks
Množstvo použitého kameniva koľajového telesa:  40 503 t
Množstvo kameniva celkom:                                     135 972 t
Antivibračné rohože:                                                 62 590 m2
Úprava pláne pod koľajovým spodkom:                    58 952 m2
Asfaltobetónové vrstvy:                                             37 340 t

Líniová stavba pozostáva z ôsmych ucelených častí, ktoré sa budú realizovať ako samostatné stavby:

UČS 08  Ul. Moldavská, úsek trate Krajský súd - kruhový objazd Moldavská (mimo)
UČS 09  Kruhová križovatka Moldavská
UČS 10  Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) - križ. Laborecká (mimo)
UČS 11  Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká - obratisko Amfiteáter (mimo)
UČS 12  Ul. Zimná, úsek trate od križ. TIP TOP - obratisko Botanická záhrada (mimo)
UČS 13  Obratisko Botanická záhrada
UČS 14  Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) - obratisko Havlíčkova (mimo)
UČS 15  Križovatka VSS

Zdroj: Eurovia SK

Križovatka Zimná - Jarná (autor: Ing.P.Titl)

Od utorka sa mení doprava v úseku Zimná – Technická univerzita – obratisko Botanická záhrada

Z dôvodu príprav na projekt Modernizácia električkových tratí sa od utorka 22.11.2016 od 08:00 hod. mení doprava. Týka sa to liniek 7, R4, R7, 12, 19, 22 a N1, pre ktoré budú vydané nové cestovné poriadky. O ďalších zmenách v doprave budeme pravidelne informovať na LCD monitoroch vo vozidlách MHD, na našej internetovej stránke www.dpmk.sk a tiež na označníkoch na našich zastávkach. Informácie budú pravidelne dostávať aj novinári.

Električková doprava nebude premávať v úseku Zimná - Technická univerzita - Botanická záhrada. Tieto električkové zastávky preto nebudú obsluhované.

Električková linka 7 bude premávať odklonenou trasou Amfiteáter – Radnica Starého mesta – Hlavná pošta – Námestie osloboditeľov – Nad jazerom.

Električková linka R4 bude premávať po trase linky R7 (Vstupný areál U. S. Steel – OC Optima – Terasa – Amfiteáter)

Autobusové linky premávajúce po uliciach B. Němcovej a Zimná budú odklonené:
Autobusová linka 12 bude premávať obojsmerne po Watsonovej ulici, kde zastaví na zastávke Obchodná akadémia. Na zastávke Technická univerzita nebude zastavovať.
Autobusové linky 19 a 22 budú premávať obojsmerne po uliciach Letná a Komenského, kde zastavia na zastávkach Technická univerzita a Poliklinika Sever. Na zastávke Zimná nebudú zastavovať.
Nočná autobusová linka N1 bude premávať po Watsonovej ulici, kde zastaví na zastávke Obchodná akadémia. Na zastávke Technická univerzita nebude zastavovať.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Re: no comment

(Anonymus, 9. 7. 2017 21:27)

Nie zeby som sa zastaval Eurovie, ale ta to proste nesmie robit. Zmluva o dielo je jasna, zmluvne podmienky su tiez jasne. Eurovia sa zaviazala vyhotovit dielo podla predlozenej dokumentacie a to aj robi; naviac na zaklade dodatku sa moze robit len to co je z funkcneho hladiska nevyhnutne. Ak by Eurovia zacala menit obrubniky, nik by jej to nepreplatil a riskovala by (mozny ale fakticky nezmyselny) pruser lebo ide o zasah do cudzej veci. Zial, EU nas ma za clensky stat 2. kategorie, projekty osekava viac ako sa da a nechce preplacat ani to co by ako vyvolane investicie mala, reklamacie treba smerovat bud tam alebo na magistrat ktory to nie je schopny spravit ako projekt na obnovu verejneho priestrastva (mozno aj s podporou ERF) a skoordinovat to s modernizaciou elektrickovych trati.

Re: Re: no comment

(Cement, 10. 7. 2017 7:28)

Zbytočne sa namáhaš s vysvetľovaním, každému súdnemu človeku je to v podstate jasné ako to asi na tých stavbách prebieha a kde sa treba obrátiť s pripomienkami. A tomutok už totok bolo vysvetľované nie raz aj inde a bez výsledku. A komu niet rady, tomu niet čoho? Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. :D

koniec bozenky

(kosican, 7. 7. 2017 23:56)

aj ta krizovatka watsonova-bozenka vyzera hrozne.. kludne tam mohli aspon vymenit stlpy(osvetlenie), osadit nove ostrovceky s dlazbou ,asfalt..

chodniky

(kosican, 7. 7. 2017 23:53)

co teraz mesto,resp mestska cast bude este raz robit tender na chodniky? loool toto svet nevidel.. namiesto toho zeby to spravili raz a poriadne!

nedorobky, hruza a des..

(kosican, 7. 7. 2017 23:47)

tak ak tento chodnik tam vazne nechaju bez vymeny s tymi starymi dodrbanymi obrubnikmi, tak to bude teda totalna fraska ala duha.. https://lh3.googleusercontent.com/-dfdpPSWPMhA/WV_blLm5hkI/AAAAAAAAn8c/uoRGCAeT7Ak61m34uy5-1a_ZmFxOWWyJACHMYBhgL/s912/IMG_0012.JPG hanba!!!

Modernizovaný tankodrom

(Terepin, 1. 7. 2017 14:18)

Keď sa ma bude niekto pýtať, čo najlepšie charakterizuje Košice, tak im pošlem tieto fotky krivých koľajníc.

Re: Modernizovaný tankodrom

(Terepin, 4. 7. 2017 18:13)

Jaj, pomýlil som sa. Som ja ale k o k o t. :D

Re: Re: Modernizovaný tankodrom

(kosican , 6. 7. 2017 23:28)

esteze si sa opravil :) no skor im posli tieto fotky nevymenenych dolamanych komunistickych obrubnikov+chodnikov-cista fraska-pol ulice vymenenej polka nie.. lol https://lh3.googleusercontent.com/-Iq7DUGwnmAs/WV6OXr7g1HI/AAAAAAAAnx8/IghCyK_VBVMSErWaRSJvcsiTo43X2KyHwCHMYBhgL/s912/YDXJ0053.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-W7HRsHCPgwg/WV6OXHHhP5I/AAAAAAAAnx8/xiuqWDuaawY67yfqO74zkvo8Bw6wmp7LgCHMYBhgL/s912/YDXJ0052.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-jQxI_poqfoI/WV6OKILy9_I/AAAAAAAAnx8/Br-nOP29AhEA197htJ-wtmsJIxK95DqpACHMYBhgL/s912/YDXJ0023.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-1XyP4fc0W9g/WV6OIfueL6I/AAAAAAAAnx8/NX17f6EZZ_c7al_W8afQBB7tNbm7xRHfwCHMYBhgL/s912/YDXJ0019.JPG

tie chodniky polatane poplatane jedna hroza!!! hanba!!!

(kosican, 3. 7. 2017 21:21)

tie chodniky by som okazite rozjebal so zbijackou aj s tymi oryhanymi obrubnikmi!!!toto je vysledok tej vasej "uuuzasnej" eurovie https://lh3.googleusercontent.com/-4HlsikfmYmY/WVqA-R1biwI/AAAAAAAAnHk/SaKKcD8Fstg9yXScJx0RFrpl4xSCV4f7gCHMYBhgL/s640/IMG_0012.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-cG_FgfD6qbI/WVqA9dMGX9I/AAAAAAAAnHc/WNG7SiYt7oU273D8Y1g9YRvRv5Q_3KLcgCHMYBhgL/s640/IMG_0010.JPG
a co tento zlty osamoteny stlp na konci bozenky, nepojde von? https://lh3.googleusercontent.com/-hxWx9BN4Wls/WVqA6RuFCQI/AAAAAAAAnHE/Iv36tAr1ttcU0nYjnsV_HifgwIWoEDLTACHMYBhgL/s640/IMG_0004.JPG

a zase zabudnute oryhane dezolatne obrubniky+chodniky

(kosican, 30. 6. 2017 12:21)

halooo eurovia!!! a toto co ma znamenat??? jeden usek ulice poplatany so starymi obrubnikmi a druhy zas obnoveny s novymi.. otraaaas ved to bude horsie ako ked by to nechali cele stare!!!! OMG!!! budiceeek p.Balint prosim vas ak mozte ,zrypajte to okamzite a aj vsetky stare zlamane obrubniky este z cias komancov dajte prosim vas prec!!!.. ved sa na to dielo skazy neda pozerat!!! vyzera to teraz ako platanie od duhy mozno este horsie vid obr.: https://lh3.googleusercontent.com/-uwW0c2EdRww/WVVDObxRSzI/AAAAAAAAmpk/awNgHN8K7fsDeY55iemdPmZsmsEK7iE3QCHMYBhgL/s640/IMG_0039.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-fGjYyiX6lhA/WVVDOFTgdrI/AAAAAAAAmpk/RRBCVMEedlE7xTBmGaUnAjjlCvINXAfNwCHMYBhgL/s640/IMG_0038.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-vvBlvVLSpJY/WVVDNdiw4iI/AAAAAAAAmpk/sgcHcy9W4mo8r3hHhLuxdaZwa46NtmfyQCHMYBhgL/s640/IMG_0037.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-x3mT12jCw3s/WVVDM6Tmm1I/AAAAAAAAmpk/m3tXeik_o_UG8DldPJn2oGnHTHC_Ba0zQCHMYBhgL/s640/IMG_0036.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-olMCCiwrNVw/WVVDMi1eOrI/AAAAAAAAmpk/F1XkClS5LT8gKfdVYGldwHNCqTxx1LHxgCHMYBhgL/s640/IMG_0035.JPG a plus este usek ulice kde su len domy bez stromov(stred Bozenky cca, pred krizovatkou zimna/letna)

Re: a zase zabudnute oryhane dezolatne obrubniky+chodniky

(Eduard, 30. 6. 2017 21:39)

ty počúvaj ma sem ukľudni sa a nespamuj tu už !! 80% komentárov je tu len od teba so samou kritikou .... ty si myslíš že niečo zmeníš keď všetko negatívne komentuješ ? myslíš že niekto z magistrátu alebo z Eurovie to tú číta ? tak nabudúce si premysli čo píšeš :) zbožňuje ľudí ako si ty čo len sedia doma za PC a všetko kritizujú

Re: Re: a zase zabudnute oryhane dezolatne obrubniky+chodniky

(kosican, 1. 7. 2017 4:10)

rozhodne nemienim byt ticho ako ostatni a strkat hlavu do piesku ako typicki slovaci a pozerat sa na tu skazu co sa robi okolo nas.. to presne idealne vyhovuje tymto mafianskym smradlavym smerackym firmam a vedeniu mesta kraasne hraje do karat.. mne na rozdiel mozno od teba zalezi ako bude vyzerat moje mesto a ako bude na tom po velmi dolezitych realizovanych projektoch.. ak je nieco zle alebo sa robi neporiadne, nikdy neostanem ticho!!! a by si sa cudoval kolki sem chodia aj z vedenia firmy ci magistratu.. takze aj nadalej budem sem chodit a upozornovat na chyby a nedostatky a neporiadne amatersky odflaknute casti projektu!!! a ROZHODNE neostanem ticho! a niesom Karol Labaš ak si niekto mysli..

Re: Re: Re: a zase zabudnute oryhane dezolatne obrubniky+chodniky

(Cement, 2. 7. 2017 12:25)

Labašovi v ničom nesiahaš ani po členky synku... Možno raz budeš. A prezraď kto a koľko dôležitých ľudí číta tie komentáre na tejto stránke? Tak Linda a Michaela možno z povinnosti kvôli monitoringu médií maximálne...? :D

Re: Re: Re: Re: a zase zabudnute oryhane dezolatne obrubniky+chodniky

(kosican, 3. 7. 2017 17:35)

to urcite! to len vy SMERACKI patolizaci vyskereneho tu budete obhajovat tutok tento bordel ale ja sa umlcat nenecham!!! pre takych ako ste vy to tu vyzera ako v komunistickom bananistane! ja seno na rozdiel od vas nezerem a budem tvrdo bojovat za svoje mesto dalej!!!!!!!!!

zábradlie

(amigo, 29. 6. 2017 7:45)

len taký detail: zábradlie na električkovej zastávke pekné moderné hnedé a na autobusovej oproti červeno-biele. To už bolo naozaj také ťažké ich zjednotiť?

treba menit aj dezolatne obrubniky a chodniky!!!

(kosican, 28. 6. 2017 23:10)

a co tieto dolamane obrubniky s chodnikmi pri merkuri a smerom ku blokom ten usek? eurovia nevidi ze je urgentne ich menit? https://lh3.googleusercontent.com/-9AGdKKdR0vE/WVP6rQb0CWI/AAAAAAAAmlc/CqVmHrAna3w_J4Y3W93R6wrKrM97oiyjQCHMYBhgL/s912/IMG_0046.JPG a co druha strana popri areali TU https://lh3.googleusercontent.com/-DSbwavpdgc8/WVP6xAcaNHI/AAAAAAAAmlc/fSxVAnXSiOohRsvKW5OqRvGdQu6LP5SWACHMYBhgL/s912/IMG_0059.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-PgPL9tl388A/WVP6qAtH-aI/AAAAAAAAmlY/CtQ73AoBqCoXtBcoOrYBoqYQi-du2dDiwCHMYBhgL/s912/IMG_0043.JPG BUDICEK mesto+EUROVIA!

cesta

(Mike, 26. 6. 2017 15:17)

Po dokončení celeho useku trate by mohli prejst po novom asfvalte čistiace kefi vysávače a tak nastriekať čiary ....

Re: cesta

(kosican, 26. 6. 2017 20:43)

hlavne nech vymenia a budu pokracovat vo vymene tych starych zlamanych komunistickych obrubnikov a tych katastrofalne dolamanych chodnikov po stranach a nech len neplataju a nezalievaju ten stav.. lebo konzervacia takehoto stavu bude vyzerat otrasne.. ala "duha" vsetci vieme ako to dopadlo a ako to teraz vyzera ich "kvalitka" vramci IKD ..lebo potom kedy sa to dodatocne vymeni a obnovi ulica/chodniky s obrubnikmi? ked nie teraz? rovno vam poviem.. ak nie teraz tak uz nikdy!

Elektricky

(Janka, 22. 6. 2017 21:31)

Povie mi niekto, ci do konca juna budu premavat aj elektricky?
Pisu o mhd, ale neviem, ci nemyslia len autobusy.

Re: Elektricky

(Michal, 23. 6. 2017 0:40)

Elektricky urcite nie