Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Modernizácia električkovej trate - obratisko Botanická záhrada - Zimná

9. 9. 2017

V sobotu 2.9.2017 dochádza k obnove električkovej dopravy na sídlisko Nad jazerom, do Barce a na ulicu Boženy Němcovej. Zároveň sa začína ďalšia etapa rekonštrukčných prác, počas ktorej bude úplne vylúčená električková doprava na Tr. SNP

Z týchto dôvodov dochádza od 2.9.2017 k týmto zmenám v MHD:

Električková linka 2 bude premávať po skrátenej trase:
Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Hlavná pošta – Námestie Maratónu Mieru

Električková linka 3 bude premávať po obnovenej trase:
Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Ryba – VSS, križovatka – Nad Jazerom

Električková linka 4 bude premávať po skrátenej trase:
Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Ryba – VSS, križovatka – Barca

Električková linka 6 bude premávať po zmenenej trase:
Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – SOŠ automobilová - Alejová – VSS, križovatka – Nad Jazerom

Električková linka 7 bude premávať po obnovenej trase:
Botanická záhrada – Hlavná pošta – Námestie osloboditeľov – Ryba – VSS, križovatka – Nad jazerom

Električková linka 9 NEBUDE PREMÁVAŤ. Nahradia ju linky 6 a X6.                

Rušia sa linky x4, x7, x9, xR2.

Linka x2 premáva bez zmien.

Viac tu: obnova-elektrickovej-dopravy-na-ulicu-bozeny-nemcovej

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Autobusová MHD v úseku ulíc Boženy Němcovej – Zimná sa od pondelka vracia do normálu

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že od pondelka,  10. 7. 2017 sa obnovuje autobusová MHD v úseku ulíc Boženy Němcovej – Zimná. Dotknuté autobusové linky budú premávať po trasách a zastavia v zastávkach:

Autobusová linka 12 sa vracia na pôvodnú trasu  

 Smer Šebastovce

 ... Mier - Krajský úrad - Botanická záhrada (stanovisko na začiatku ul. B. Němcovej) - Technická univerzita (stanovisko na Letnej ul.) - Amfiteáter - ... a ďalej po svojej trase do Šebastoviec.

 Smer Podhradová

...  Nová nemocnica  - Amfiteáter (stanovisko pri ČS Slovnaft) - Technická univerzita (stanovisko za odbočením, na ul. B. Němcovej) - Botanická záhrada (stanovisko na Watsonovej ul.) ...  a ďalej po svojej trase na Podhradovú.

Autobusová linka 19 – zmena trasy

 Smer Nad jazerom

...  Nová nemocnica - Amfiteáter (stanovisko pri ČS Slovnaft) - Obchodná akadémia - Botanická záhrada (stanovisko na začiatku ul. B. Němcovej) - Technická univerzita (stanovisko na ul. B. Němcovej, pred križovatkou) - Zimná  ... a ďalej po svojej trase na Sídlisko Nad jazerom.

Smer KVP, kláštor

... Nám. Maratónu mieru - Zimná (bežné autobusové stanovisko) - Technická univerzita (stanovisko na ul. B. Němcovej) - Botanická záhrada (stanovisko na Watsonovej ul. pri SAV) - Obchodná akadémia – Amfiteáter - a ďalej po svojej trase na Sídlisko KVP.

Autobusová linka 22 sa vracia na pôvodnú trasu

Smer Baňa Bankov

...  Nám. Maratónu mieru - Zimná (bežné autobusové stanovisko) - Technická univerzita (stanovisko na Letnej ul.) - Amfiteáter  ... a ďalej po svojej trase na Kalváriu.

Smer Podhradová

... Amfiteáter (stanovisko pri ČS Slovnaft) - Technická univerzita (stanovisko pred odbočením, na ul.Letná) -Zimná ... a ďalej po svojej trase do Džungle.

Autobusová linka N2 sa vracia na pôvodnú trasu

Smer Staničné námestie

...  Mier - Krajský úrad - Botanická záhrada (stanovisko na začiatku ul. B. Němcovej) - Technická univerzita (stanovisko na Letnej ul.) - Amfiteáter  ... a ďalej po svojej trase na železničnú stanicu.

Smer Podhradová

...  Nová nemocnica - Amfiteáter (stanovisko pri ČS Slovnaft) - Technická univerzita (stanovisko za odbočením, na ul. B. Němcovej) - Botanická záhrada (stanovisko na Watsonovej ul.) ... a ďalej po svojej trase na Podhradovú.

K dotknutým linkám budú vydané nové cestovné poriadky. 

www.dpmk.sk/aktuality/2017/autobusova-mhd-v-useku-ulic-bozeny-nemcovej-zimna-sa-od-pondelka-vracia-do-normalu

-----------------------------------------------------------------------------------------

Od pondelka bude čiastočne uzavretá križovatka ulíc B. Němcovej , Zimná , Letná

Dôvodom na čiastočnú uzáveru je preložka a prepojenie vodovodu v križovatke, ktorá je časťou stavby druhej etapy modernizácie košických električkových tratí. Podľa predpokladov zhotoviteľa diela (Eurovia SK), práce by mali trvať od pondelka (3. 4. 2017) od 6.00 hod. Vodiči motorových vozidiel by v danom úseku mali zvýšiť pozornosť a najmä rešpektovať rozmiestnené dočasné dopravné značenia, odsúhlasené Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Košiciach. 

OBCHÁDZKOVÉ TRASY (VIĎ PRILOŽENÁ MAPA) V SMERE FESTIVALOVÉ NÁMESTIE – KOMENSKÉHO: 
(základná) – Watsonova – križ. Komenského – Watsonova – Komenského smer Nám. Maratónu Mieru
(náhradná) – Letná – Hroncova – Vysokoškolská – Komenského smer Nám. Maratónu Mieru
(doplnková) – Letná – Pajorova – Jarná – Jesenná – Letná – Komenskéh

V OPAČNOM SMERE (VIĎ MAPA) BUDE PREJAZD KRIŽOVATKOU MOŽNÝ S ČIASTOČNOU ZMENOU SMERU JAZDY

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. upozorňuje cestujúcu verejnosť, že od pondelka 3. apríla 2017 bude – až do ukončenia stavebných prác na električkovej trati -  jednosmerne uzavretá križovatka ulíc Zimná – Letná – B. Němcovej.

Prejazd verejnej hromadnej dopravy bude umožnený len v smere od Komenského ulice ku amfiteátru. Autobusové linky 19 a 22 budú jednosmerne odklonené po Ulici Československej armády a okolo Radnice Starého mesta.

Zastávky na odklonenom úseku:
smer AMFITEÁTER > NÁM. MARATÓNU MIERU
Amfiteáter – dočasná zastávka, vedľa električkovej zastávky, smer k Tip Top-u
Zimná – mimoriadna zastávka pred budovou OC Tip Top
Radnica Starého mesta – bežná zastávka liniek 17, 36 na Bačíkovej ulici
Nám. Maratónu mieru – bežná zastávka bez zmeny

Upozorňujeme cestujúcich, že zastávky Technická univerzita a Poliklinika Sever nebudú v smere na Námestie Maratónu mieru počas uzávierky obsluhované linkami MHD.

V opačnom smere ( od Komenského ulice ku amfiteátru) premávajú linky MHD č. 19 a 22 bez zmeny. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Od nedele (26. 2. 2017) je úplne uzavretý úsek cesty od Vysokoškolskej po Watsonovu
Zhotoviteľ diela požiadal Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach a následne aj Mesto Košice ako cestný správny orgán o schválenie úplnej uzávery cestnej komunikácie (od ulice B. Němcovej 2 – 8 po Hroncovú ulicu) v termíne od 26. 2. 2017 do 31. 5. 2017. 
„Technický stav komunikácie v danom úseku rekonštruovanej električkovej trate nás „donútil" k tomu, že musíme nevyhnutne uzavrieť pre všetku automobilovú dopravu úsek cestnej komunikácie od Vysokoškolskej po Watsonovu ulicu," uviedol hlavný stavbyvedúci Kamil Kováč. „Máme tu totiž veľmi komplikovanú situáciu ohľadom vodovodného potrubia, kanalizácie, kábelovody sú v strede jazdných pruhov, takže bez úplnej uzávery spomínaného úseku cesty to naozaj nedokážeme urobiť." 

----------------------------------------------------------------------------------------

Čiastočne uzavrú ulicu B. Němcovej

V rámci ďalšej etapy modernizácie košických električkových tratí (MET), bude vo štvrtok (1. 12. 2016) v dopoludňajších hodinách uzavretá ulica Boženy Němcovej, v rozsahu podľa odsúhlaseného dočasného dopravného značenia (DDZ).
Ulica B. Němcovej bude v smere na sever prejazdná v úseku od križovatky s Letnou ulicou po odbočku do Vysokoškolskej ulice, tam sa automobilová doprava odkloní do Vysokoškolskej, respektíve do Hroncovej ulice. Opačný smer, od križovatky s Watsonovou ulicou, bude prejazdný po križovatku s Hroncovou ulicou, odtiaľ odklon dopravy do Hroncovej, alebo do Vysokoškolskej ulice.
Hlavný zhotoviteľ (EUROVIA SK, a..s.) stavby „KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice", rozmiestni zároveň aj dopravné značenia pre výstavbu Meniarne „A" (Kostolianska cesta), podľa odsúhlaseného DDZ, bez významného obmedzenia individuálnej automobilovej dopravy.

Dnes začala v Košiciach ďalšia etapa modernizácie električkových tratí (MET). Na obratisku pri Botanickej záhrade informovali o tejto stavbe zástupca investora - primátor mesta Košice Richard Raši, zástupca zhotoviteľa - riaditeľ košického závodu spoločnosti Eurovia SK Štefan Bálint a zástupca užívateľa - člen predstavenstva a riaditeľ techniky a údržby Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Juraj Krempaský. 

Konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) bolo ukončené s tým, že žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku vo schválenej výške 89 706 442 eur na Riadiacom orgáne Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Mesto Košice odovzdalo stavenisko spoločnosti Eurovia SK 18.11.2016. Zhotoviteľ stavby má 30 dní na predloženie harmonogramu prác. 

Hlavným cieľom tejto etapy modernizácie električkovej trate je zabezpečiť zvýšenie efektivity a bezpečnosti dopravy, vyšší komfort pre cestujúcich a vodičov, zníženie hluku, vibrácií, prašnosti a zvýšenie pozitívnych environmentálnych vplyvov na kritických úsekoch električkových tratí v meste Košice. Rekonštruovaných bude postupne osem ucelených častí. Stavebné práce budú zahŕňať kompletnú výmenu električkového zvršku i spodku, trakčného vedenia, ako aj ochranu inžinierskych sietí, ktoré tieto električkové trate križujú. Postavené budú aj nové meniarne.

Zdroj: Mesto Košice

--------------------------------------------------------------------------------------

Základné informácie o stavbe:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Košice
Začiatok výstavby: november 2016
Ukončenie výstavby: august 2018
Počet stavebných objektov: 449
Cena diela bez DPH: 78 499 473,99 EUR bez DPH

Stavba druhej etapy MET v číslach:

Dĺžka použitých koľajníc:                                         26,565 km
Dĺžka trolejového vedenia:                                       17 830 m
Počet osadených stĺpov trakčného vedenia:             614 ks
Množstvo použitého kameniva koľajového telesa:  40 503 t
Množstvo kameniva celkom:                                     135 972 t
Antivibračné rohože:                                                 62 590 m2
Úprava pláne pod koľajovým spodkom:                    58 952 m2
Asfaltobetónové vrstvy:                                             37 340 t

Líniová stavba pozostáva z ôsmych ucelených častí, ktoré sa budú realizovať ako samostatné stavby:

UČS 08  Ul. Moldavská, úsek trate Krajský súd - kruhový objazd Moldavská (mimo)
UČS 09  Kruhová križovatka Moldavská
UČS 10  Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) - križ. Laborecká (mimo)
UČS 11  Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká - obratisko Amfiteáter (mimo)
UČS 12  Ul. Zimná, úsek trate od križ. TIP TOP - obratisko Botanická záhrada (mimo)
UČS 13  Obratisko Botanická záhrada
UČS 14  Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) - obratisko Havlíčkova (mimo)
UČS 15  Križovatka VSS

Zdroj: Eurovia SK

Križovatka Zimná - Jarná (autor: Ing.P.Titl)

Od utorka sa mení doprava v úseku Zimná – Technická univerzita – obratisko Botanická záhrada

Z dôvodu príprav na projekt Modernizácia električkových tratí sa od utorka 22.11.2016 od 08:00 hod. mení doprava. Týka sa to liniek 7, R4, R7, 12, 19, 22 a N1, pre ktoré budú vydané nové cestovné poriadky. O ďalších zmenách v doprave budeme pravidelne informovať na LCD monitoroch vo vozidlách MHD, na našej internetovej stránke www.dpmk.sk a tiež na označníkoch na našich zastávkach. Informácie budú pravidelne dostávať aj novinári.

Električková doprava nebude premávať v úseku Zimná - Technická univerzita - Botanická záhrada. Tieto električkové zastávky preto nebudú obsluhované.

Električková linka 7 bude premávať odklonenou trasou Amfiteáter – Radnica Starého mesta – Hlavná pošta – Námestie osloboditeľov – Nad jazerom.

Električková linka R4 bude premávať po trase linky R7 (Vstupný areál U. S. Steel – OC Optima – Terasa – Amfiteáter)

Autobusové linky premávajúce po uliciach B. Němcovej a Zimná budú odklonené:
Autobusová linka 12 bude premávať obojsmerne po Watsonovej ulici, kde zastaví na zastávke Obchodná akadémia. Na zastávke Technická univerzita nebude zastavovať.
Autobusové linky 19 a 22 budú premávať obojsmerne po uliciach Letná a Komenského, kde zastavia na zastávkach Technická univerzita a Poliklinika Sever. Na zastávke Zimná nebudú zastavovať.
Nočná autobusová linka N1 bude premávať po Watsonovej ulici, kde zastaví na zastávke Obchodná akadémia. Na zastávke Technická univerzita nebude zastavovať.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

chodniky+obrubniky co?

(kosican, 15. 6. 2017 3:20)

tento chodnik by som najradsej osobne so zbijackou hned rozsekal a vybral aj s tymi obrubnikmi a spravil nanovo, ved to je des a hruza to platanie ala duha!!! fuj, spiny, vyzera to teraz strasne oryhane,mozno este horsie ako predtym.. https://lh3.googleusercontent.com/-IQ7DTYoGbrA/WUGDy3rXf0I/AAAAAAAAlD4/hTrzA4UnjqcApLErxyOLcXNgPV_hD71twCHMYBhgL/s912/IMG_0052.JPG

Re: chodniky+obrubniky co?

(Cement, 15. 6. 2017 10:03)

A co jako? Rekonštruuje sa trať alebo priľahlé chodníky a cesty? Zazmluvnené je opraviť len to, čo bolo poškodené dotknutou stavbou MET a to Eurovia predsa splnila. Alebo to majú za svoje prachy iniciatívne opravovať všetko okolo nad rámec, či? Je to súkromná firma a nie charitatívna organizácia... Prečo to je tak a nie inak sa pýtaj kompetentných! Hejtovaním kade tade na nete nič nezmôžeš ani nevyriešiš! Maximálne sa zhovadíš svojim vyjadrovaním, čo sa už úspešne deje. A nespoliehaj sa na anonymitu, Košice sú jedna dedina, kde každý každého pozná. :D

Re: Re: chodniky+obrubniky co?

(kosican, 20. 6. 2017 0:00)

jaaj dobre viem ze ty si tatranka z imhd alebo ujo mudrc S499.1023 , len neviem z akeho dovodu si si zmenil nick na cement.. ale oki.. :)

Re: Re: Re: chodniky+obrubniky co?

(Cement, 20. 6. 2017 10:27)

Že by? Ono vedieť a myslieť že viem je podstatný rozdiel. Ale mne je to jedno, na podstate veci to nič nemení. :)

nový asfalt

(amigo, 16. 6. 2017 7:49)

asfalt síce dajú po celej šírke, obrubníky však nevymenia. Max. poškodené alebo vynechané staré obrubníky len ošetria a dajú naspäť. Som zvedavý ako to bude na tej časti chodníkov, po ktorej chodili stavebné mechanizmy a ostatná doprava a kde je poničené všetko. A áno, mesto mohlo pridať pár euro zo svojho (napr. 4,5 mil. EUR dostali za pozemky od NDS pod budúcim obchvatom).

Re: nový asfalt

(kosican , 18. 6. 2017 1:58)

uz vymienaju za nove, ale zial nie vsade a nie po celej dlzke(hoci by si to priam ziadalo, stav obrubnikov aj chodnikov na celej zimnej je ozaj zalostny)

krive kolajnice

(kosican, 31. 5. 2017 22:47)

niesu tie kolajnice akosi nakrivo? https://lh3.googleusercontent.com/-YylDE-pvKS0/WS8asxLYR3I/AAAAAAAAjaE/eGXQGgGmfHgueEnqSj9AYrr5T05ipsWqwCHM/s912/IMG_3957.JPG a uz dokonca v asfalte polozene.. zeby fuserina ala duha c.2? :-/

Re: krive kolajnice

(Michal, 6. 6. 2017 0:34)

Niesu to sa len zda. Nakolko povrch asfaltu nieje dokonalo rovny tak to vytvara dojem krivosti aj vdaka tomu sposobu fotenia si myslim ale nieje to nic take krive co by si ako cestujuci ucitil.

Re: krive kolajnice

(Cement, 7. 6. 2017 9:15)

Reparilko Ty hľadáš problémy aj tam kde nie sú...? Alebo že by bol generálny šotoultras problém medzi stoličkou a klávesnicou? :D

obrubníky v oblúkoch

(amigo, 31. 5. 2017 8:13)

tie nové obrubníky v križovatkách Eurovia vôbec nevie narezať alebo poskladať do oblúka, vyzerá to otrasne a neprofesionálne. napr. obr. č. 735 alebo 736 + keď tie veľké medzery vyšpárovali, tak tá malta z medzier opadáva...

SPP

(števo, 10. 5. 2017 8:27)

Už ked modernizuju tak by sa mohlo zapojit do toho aj SPP a vymeniť tie staré svoje rozvádzače za nové všade ostali tie velké škaredé, a na námesti najlepšie na starom na polovicu odrezanom stlpe..

stlpy

(kosican, 28. 4. 2017 0:25)

prve kolajnice polozene a co tie zvysne stare hrdzave zlte stlpy hned na zaciatku bozenky? to tam ostanu akoze?omg..

chodniky +komunikacie po oboch stranach- jedna hroza

(kosican, 10. 4. 2017 20:44)

strasna kvalita toho asfaltu na celej bozenke ale aj krizovatka watsonova/bozenka, tiez dost bieda..az mi je zle na to kukat ked vidim ako to zacali platat.. keby som mohol tak prisamveru sam tam nabehnem so zbijackou a oddrbem aspon povrchovy asfalt na cestach na oboch stranach a aj prilahlych chodnikoch+obrubniky na vlastne naklady.. ved to do oci bije, co to eurovia a mesto nevidi??? popraskany asfalt s dierami este z cias komancov a oni to tam nechavaju!!! prisamveru, to musi ist prec, ved to je dezolatny stav, nie stav na platanie!!!

Re: chodniky +komunikacie po oboch stranach- jedna hroza

(Tatranka, 11. 4. 2017 10:07)

Eurovia robí len to, čo má v zmluve. Predmetom zmluvy je MET. Takže všetko, čo je mimo nemajú povinnosť riešiť, maximálne to, čo poškodia pri práci na MET musia opraviť. A na rozdiel od slávnej DÚHY, Eurovia pri projekte MEU za svoje opravila navyše niektoré priľahlé vozovky a chodníky... Samozrejme aj tam bola vidina budúcej zákazky na MET a nie charita, ale i tak to kladne hodnotím lebo súťaž nemuseli nakoniec vyhrať.

Zastávky MHD

(Jozef, 4. 4. 2017 15:24)

Mohli by už aj rámci prerábky trate pomenit aj zástávky MHD za nové tie stare komunistické PLECHáče špatia okoliu....a to nehovorím o tých tabulkách s odchodmy autobusov......

Re: Zastávky MHD

(Tatranka, 4. 4. 2017 19:04)

Zastávky MHD? Pokiaľ ide o prístrešky na autobusových zastávkach tie nemajú s komunizmom nič spoločné, tie sa stavali už za prvotnopospolného slovenského kapitalizmu. Ale uznávam, že to bola už od nova hrôza po každej stránke a dnes dupľom.

ledky

(bububu, 22. 3. 2017 19:23)

pekne,ze dali ledky a nie,ako duhovnici, stare nemoderne svetla

Re: ledky

(Tatranka, 25. 3. 2017 8:26)

Remeta potreboval v súlade s projektom uliať pre seba čo najviac hehe... :D

LEDky

(Tomi, 23. 3. 2017 9:16)

Išiel som tamaď asi pred týždňom a osvetlená plocha novými svetlami je oveľa väčšia ako starými, nevznikajú medzi nimi tmavé pásy ako je to pri starých (vyžarovací uhol LEDiek je predpokladám väčší) a aj intenzita je vyššia.

krátke výložníky

(amigo, 23. 3. 2017 7:41)

To je síce pekné s tými LED lampami, no aby sme len nechválili, tak si myslím, že s tými krátkymi výložníkmi budú svietiť maximálne tak len na chodník. Pôvodné lampy boli osadené vyššie a s dlhším ramenom.